Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Publikacje

 • Dobre praktyki

  05-09-2019

  Dobre praktyki w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury sieci innych branż

  Przedstawiamy odnośniki do wybranych tekstów omawiających problematykę i doświadczenia z budowy sieci telekomunikacyjnych wykorzystujących infrastrukturę sieci innych branż.

  Dobre praktyki
 • PIT w nowej odsłonie

  24-04-2019

  Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zyskał nową odsłonę oraz szereg funkcjonalności, w tym: nowy portal informacyjny, portal mapowy, mechanizmy zbierania i przetwarzania danych przestrzennych oraz punkt pojedynczego logowania powiązany z Profilem Zaufanym.

  PIT w nowej odsłonie
 • Geneza

  12-03-2019

  Kompetentne organy państw członkowskich UE, odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój sfery telekomunikacji w swych krajach, zgodnie stwierdziły że: „Realizacja stacjonarnych i bezprzewodowych szybkich sieci łączności elektronicznej w całej Unii wymaga znaczących inwestycji, z których dużą część stanowią koszty robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej robót inżynieryjno-budowlanych. Poprzez pewne ograniczenie tych kosztownych robót inżynieryjno-budowlanych można by usprawnić realizację łączy szerokopasmowych”. Cytowane stwierdzenie znalazło się w tekście punktu 7 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dyrektywa kosztowa). Znaczną część tych kosztów generuje brak wykorzystywania w procesie realizacji sieci szerokopasmowych istniejącej infrastruktury pasywnej (np. przewodów, kanałów kablowych, studzienek, szafek ulicznych, słupów, masztów, anten, słupów kratowych i innych pomocniczych elementów infrastruktury). Ponadto wąskimi gardłami związanymi z inwestycjami w sieci szerokopasmowe są: koordynacja robót inżynieryjno-budowlanych, uciążliwe procedury administracyjne dotyczące udzielania zezwoleń oraz utrudnienia dotyczące rozmieszczania sieci wewnątrz budynków.

  Geneza