Warunki dostępu do infrastruktury technicznej - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Warunki dostępu do infrastruktury technicznej

Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operatorzy sieci, którym wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, są zobowiązani do zamieszczenia na swoich stronach internetowych aktualnych warunków zapewnienia tego dostępu. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ww. ustawy operator sieci obowiązany jest do przekazania Prezesowi UKE informacji o adresie swojej strony internetowej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków zapewniania dostępu.

Poniżej udostępniono informacje o adresach stron internetowych operatorów, na których znajdują się wskazane informacje.

1. ENEA Operator Sp. z o.o. https://www.operator.enea.pl/Zasady-współpracy-ENEA-Operator

2. PGE Dystrybucja S.A. https://pgedystrybucja.pl/strefa-klienta/przydatne-dokumenty zakładka „Dla Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych”

3. TAURON Dystrybucja S.A. https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/podwieszanie-na-sieci-nn

4. Energa Operator S.A. https://energa-operator.pl/uslugi/oplaty-i-faktury/udostepnianie-linii-napowietrznych zakładka „szybkiej sieci telekomunikacyjnej”

5. Stoen Operator Sp. z o.o. https://www.stoen.pl/strona/wspolpraca-z-firmami-telekomunikacyjnymi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Kot
Publikujący: Magalena Nizińska
Publikacja informacji: 29.07.21 11:45
Aktualizacja informacji: 18.10.23 11:48