Warunki dostępu do infrastruktury technicznej - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Warunki dostępu do infrastruktury technicznej

Operatorzy sieci, którym wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, są zobowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej aktualnych warunków zapewnienia tego dostępu. W związku z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych poniżej udostępniono informacje o adresach stron internetowych operatorów, na których znajdują się wskazane informacje.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Kot
Publikujący: Justyna Kot
Publikacja informacji: 29.07.21 11:45
Aktualizacja informacji: 29.07.21 11:45