Opis procedur - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zapraszamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych podejmujących działania inwestycyjne i inne zainteresowane podmioty, w tym organy administracji publicznej, do zapoznania się z opisami procedur i formalności, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących inwestorów w infrastrukturę szerokopasmową, a także obsługujące je organy administracji.

Diagramy i załączone opisy procedur, usystematyzowane w pięć kategorii odpowiadających zasadniczym aktom normalizacyjnym, stanowią całościowe kompendium inwestora, przybliżające problematykę wydawania decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań organów administracji publicznej, związanych z inwestycjami w sieci szerokopasmowe.

Wskazanie poniższego łącza przekierowuje do opisów czynności wymaganych od inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, w trakcie ich wykonywania oraz do ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania tej infrastruktury.

 

Lista kategorii i opisy procedur administracyjnych oraz formalności