Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Aktualności

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) to jedno okienko informacyjne o zasadach i warunkach inwestowania oraz o istniejących i planowanych zasobach. Docelowo PIT udzieli inwestorom wszystkich niezbędnych informacji o formalno-prawnej stronie realizowania inwestycji, dostarczy kompletnych informacji o aktualnym stanie infrastruktury i jej lokalizacji.


 

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) powstał w celu zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do informacji o:

  • procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej,
  • obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.