Jak dodać administratora i przedstawiciela do podmiotu na PUE? - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Jak dodać administratora i przedstawiciela do podmiotu na PUE?

Na Platformie Usług Elektronicznych uprawnienia do dodawania lub usuwania administratorów i przedstawicieli posiada aktualny administrator podmiotu.

Użytkownik, który zostaje administratorem podmiotu, prowadzi konto w imieniu tego podmiotu, zarządza listą jego przedstawicieli oraz podnosi pełną odpowiedzialność przewidzianą prawem wobec swojego mocodawcy.

Użytkownik, który zostaje przedstawicielem podmiotu, otrzymuje dostęp do pełnej korespondencji między podmiotem a UKE oraz działa w systemach UKE w imieniu i na rzecz danego podmiotu.

Przed przystąpienie do realizacji czynności związanych z dodaniem nowego administratora lub przedstawiciela do podmiotu przypominamy, że użytkownik, który chce zostać przypisany do danego podmiotu jako jego administrator lub przedstawiciel, powinien mieć założone konto na PUE za pomocą Profilu Zaufanego.

W celu dodania nowego administratora należy:

1. Rozwinąć zakładkę „Twoje konto”, a następnie wybrać opcję „Profil użytkownika”:

 

PUE_instrukcja zmiany profilu użytkownika

 

2. Po rozwinięciu zakładki „Profil użytkownika” należy wybrać opcję „Podmioty użytkownika”, a następnie piktogram ołówka znajdujący się przy nazwie podmiotu:

PUE_instrukcja wybór podmiotu użytkownika3. Po wybraniu piktogramu ołówka użytkownik znajduje się w Profilu podmiotu. Po wybraniu zakładki „Administratorzy”, a następnie piktogramu „Plus” pojawi się możliwość dodania nowego administratora przez wprowadzenie loginu, tzn. adresu e-mail użytkownika:

 

PUE Instrukcja dodawania administratora do podmiotu

 

Administrator może nie tylko dodawać innych administratorów, lecz także ich usuwać przy użyciu piktogramu „Minus”. Należy jednak pamiętać, że konto nie może pozostać beż żadnego przypisanego administratora.

W sytuacji, gdy administrator danego podmiotu jest niedostępny, użytkownik, który chce mieć nadane uprawnienia administratora podmiotu, powinien złożyć Wniosek ogólny za pomocą PUE, który można wyszukać, korzystając z wyszukiwarki formularzy. Wskazany wniosek należy wypełnić (w treści wniosku należy wskazać nazwę podmiotu oraz NIP), podpisać oraz wysłać. Po złożeniu takiego wniosku funkcja administratora podmiotu zostanie przypisana przez administratorów Systemu.

W celu dodania nowego przedstawiciela należy:

1. Rozwinąć zakładkę „Twoje konto”, a następnie wybrać opcję „Profil użytkownika”:

 

PUE_Instrukcja zmiany profilu użytkownika

 

2. Po rozwinięciu zakładki „Profil użytkownika” należy wybrać opcję „Podmioty użytkownika”, a następnie piktogram ołówka znajdujący się przy nazwie podmiotu:

 

PUE_Instrukcja wyboru podmiotu

3. Po wybraniu piktogramu ołówka użytkownik znajduje się w Profilu podmiotu. Po wybraniu zakładki „Przedstawiciele”, a następnie piktogramu „Plus” pojawi się możliwość dodania nowego przedstawiciela przez wprowadzenie loginu, tzn. adresu e-mail użytkownika:

 

PUE_Instrukcja dodawania przedstawiciela do podmiotu

 

Administrator może nie tylko dodawać wielu przedstawicieli do jednego podmiotu, lecz także ich usuwać. W tym celu należy wybrać piktogram „Minus”, który znajduje się w kolumnie „Akcje”.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy na Platformie Usług Elektronicznych UKE znajdą Państwo na stronie Pomocy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w sposób opisany na stronie Kontakt.

 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Kot
Publikujący: Mariusz Krupa
Publikacja informacji: 25.01.21 11:08
Aktualizacja informacji: 31.01.23 06:49