Coraz więcej danych PIT w serwisie dane.gov.pl - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Coraz więcej danych PIT w serwisie dane.gov.pl

Przybywa danych prezentowanych w krajowym portalu danych publicznych pochodzących z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

Serwis został wzbogacony o:

  1. Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest zobowiązany do przekazania informacji o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Obowiązek dotyczy bezpośredniego wprowadzenia przez podmiot informacji do Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.

  1. Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do przekazania informacji o swoich adresach internetowych, wraz z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, a także do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy. Informacje te należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na swoich stronach internetowych.

Obecnie w serwisie dane.gov.pl prezentowanych jest już 6 zbiorów danych PIT.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Magalena Nizińska
Publikacja informacji: 08.09.20 15:46
Aktualizacja informacji: 14.03.24 10:27