Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Publikacje

 • Warsztaty QGiS

  24-07-2023

  Zapraszamy Państwa do rejestracji na warsztaty poświęcone tematyce przygotowania i przekazania danych w zakresie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie PIT.

   

   

  Warsztaty QGiS
 • Film ze spotkania informacyjnego

  21-07-2023

  Informujemy o dostępnym filmie ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 18 lipca 2023 r.

  Film ze spotkania informacyjnego
 • Prezentacja ze spotkania informacyjnego

  20-07-2023

  Informujemy o dostępnej prezentacji ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 18 lipca 2023 r.

  Prezentacja ze spotkania informacyjnego
 • Problem z logowaniem przez Węzeł Krajowy/Profil Zaufany

  17-07-2023

  W związku z występowaniem problemów z potwierdzaniem Państwa tożsamości w procesie logowania do systemów UKE wykorzystujących logowanie przez Węzeł Krajowy/Profil Zaufany informujemy, że podjęte zostały działania prowadzące do usunięcia tej niedogodności.

  Wobec powyższego uprzejmie prosimy o logowanie się stosując login i hasło do czasu usunięcia awarii.

  Problem z logowaniem przez Węzeł Krajowy/Profil Zaufany
 • Rejestracja na warsztaty

  14-07-2023

  Informujemy, że otwarta została możliwość rejestracji na warsztaty poświęcone tematyce przygotowania i przekazania danych w zakresie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie PIT.

  Rejestracja na warsztaty
 • Spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej

  10-07-2023

  Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, które odbędzie się 18 lipca 2023 r. w godzinach 10.00 – 11.30

  Spotkanie informacyjne dotyczące inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Spotkanie informacyjne

  07-07-2023

  Informujemy, że 18 lipca 2023 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dedykowane wszystkim podmiotom obowiązanym do realizacji obowiązku informacyjnego w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

  Spotkanie informacyjne
 • Materiały z wideokonferencji PIT dla operatorów sieci i jednostek samorządu terytorialnego 2023

  23-02-2023

  W dniach 25-26 stycznia oraz 15-16 lutego 2023 r. Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował warsztaty z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność telekomunikacyjną oraz przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, których obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Wskazany akt prawny wprowadza zmiany dotyczące zasad przekazywania informacji w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Spotkania odbyły się w formie zdalnej i cieszyły się bardzo dużo frekwencją.

  Materiały z wideokonferencji PIT dla operatorów sieci i jednostek samorządu terytorialnego 2023
 • Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023

  22-02-2023

  Zbliża się termin corocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. W związku z tym przygotowaliśmy krótkie FAQ i mini-poradnik dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

  Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023
 • Warunki dostępu do infrastruktury technicznej

  29-07-2021

  Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operatorzy sieci, którym wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, są zobowiązani do zamieszczenia na swoich stronach internetowych aktualnych warunków zapewnienia tego dostępu. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ww. ustawy operator sieci obowiązany jest do przekazania Prezesowi UKE informacji o adresie swojej strony internetowej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków zapewniania dostępu.

  Poniżej udostępniono informacje o adresach stron internetowych operatorów, na których znajdują się wskazane informacje.

  Warunki dostępu do infrastruktury technicznej