Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Publikacje

  • Warunki dostępu do infrastruktury technicznej

    29-07-2021

    Operatorzy sieci, którym wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, są zobowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej aktualnych warunków zapewnienia tego dostępu. W związku z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych poniżej udostępniono informacje o adresach stron internetowych operatorów, na których znajdują się wskazane informacje.

    Warunki dostępu do infrastruktury technicznej