Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw

Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest zobowiązany do przekazania informacji o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Obowiązek dotyczy bezpośredniego wprowadzenia przez podmiot informacji do Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.

Poniżej zaprezentowano dane przekazane przez dyrektorów 430 nadleśnictw. Są one dostępne również za pośrednictwem portalu mapowego jako osobna warstwa w ramach kompozycji mapowej. Odczytanie ich nie wymaga logowania się do serwisu.

 ikona programu excel  Wykaz warunków dostępu do nieruchomości nadleśnictw do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Piotr Kamiński
Publikujący: Justyna Kot
Publikacja informacji: 08.11.18 13:49
Aktualizacja informacji: 27.01.21 12:21