Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Publikacje

 • Termin zakończenia inwentaryzacji 2024

  27-03-2024

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie przypominamy, że termin przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług
  telekomunikacyjnych zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2023 r. w systemie PIT przypada 31 marca 2024 r.
  Z uwagi na fakt, że ustawowy termin oraz następny dzień po nim są dniami wolnymi od pracy, to obowiązek przekazania danych do systemu PIT należy wykonać do dnia 2 kwietnia 2024 r.

  Termin zakończenia inwentaryzacji 2024
 • Logowanie do PIT

  11-03-2024

  Informujemy, że zalecanym sposobem logowania się do systemu PIT jest skorzystanie ze strony pitmap.uke.gov.pl i uwierzytelnienie przez Węzeł Krajowy.

  Logowanie do PIT
 • Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych - oświadczenia

  20-02-2024

  Szanowni Państwo,

  w ramach trwającej obecnie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych każdy podmiot wymieniony w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa) powinien przekazać w Systemie PIT dane w zakresie:

  • publicznych sieci telekomunikacyjnych,
  • infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • przebiegu linii kablowych,
  • budynków umożliwiających kolokację
  • usług transmisji danych oraz świadczonych razem z nimi usług telefonicznych oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.
  Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych - oświadczenia
 • Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2024

  08-01-2024

  Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych podmiotami obowiązanymi do przekazania danych w ramach inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych są:

  • przedsiębiorcy telekomunikacyjni,
  • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące działalność w zakresie telekomunikacji oraz jednostki organizacyjne, którym jednostka samorządu terytorialnego powierzyła prowadzenie takiej działalności,
  • podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej,
  • państwowe jednostki organizacyjne.
  Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2024
 • Przerwa techniczna

  05-01-2024

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że w związku z prowadzeniem prac serwisowych obecnie brak jest możliwości zalogowania do portalu mapowego Systemu Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji  https://pitmap.uke.gov.pl .

  Pozostałe funkcjonalności Punktu Informacyjnego  https://pit.uke.gov.pl   pozostają do Państwa dyspozycji.

  Poinformujemy Państwa o przywróceniu pełnej dostępności systemu PIT.

  Przerwa techniczna
 • Wartości słownikowe - aktualizacja pliku

  29-08-2023

  Informujemy, że w zakładce Pomoc na stronie https://pit.uke.gov.pl/  (sekcja Słowniki) zamieszczono zaktualizowany plik z wartościami słownikowymi.

  Wartości słownikowe - aktualizacja pliku
 • Nagranie z warsztatów 24.08.2023 r.

  25-08-2023

  Informujemy o dostępnym nagraniu z ostatnich warsztatów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej, które odbyły się w dniu 24 sierpnia 2023 r.

  Nagranie z warsztatów 24.08.2023 r.
 • Przerwa techniczna systemu PIT

  18-08-2023

  Informujemy, że dnia 21 sierpnia 2023 r. w godzinach 16:00-20:00 planowana jest przerwa techniczna systemu PIT. W związku z powyższym przekazanie danych w ramach bieżącej inwentaryzacji we wskazanym czasie będzie utrudnione.

  Przerwa techniczna systemu PIT
 • Nagranie z warsztatów

  04-08-2023

  Informujemy o dostępnym nagraniu z prowadzonych warsztatów dotyczących inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej.

  Nagranie z warsztatów
 • Warsztaty QGiS

  24-07-2023

  Zapraszamy Państwa do rejestracji na warsztaty poświęcone tematyce przygotowania i przekazania danych w zakresie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych w Systemie PIT.

   

   

  Warsztaty QGiS