Kontakt - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wsparcie użytkowników Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji:

 

pit@uke.gov.pl

 

Uprzejmie prosimy aby w temacie wysyłanej wiadomości e-mail podać jeden z poniżej wskazanych zakresów tematycznych zgłoszenia:

- dostęp do systemu/logowanie

- problemy techniczne

- zakres zbieranych danych

- przygotowanie danych

- import danych

- oświadczenia/zakończenie inwentaryzacji

- portal mapowy

- stawki za zajęcie pasa drogowego

- warunki dostępu do nieruchomości