Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Publikacje

 • Warunki dostępu do infrastruktury technicznej

  29-07-2021

  Na podstawie art. 18 ust. 7 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, operatorzy sieci, którym wydano decyzję w sprawie określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, są zobowiązani do zamieszczenia na swoich stronach internetowych aktualnych warunków zapewnienia tego dostępu. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ww. ustawy operator sieci obowiązany jest do przekazania Prezesowi UKE informacji o adresie swojej strony internetowej w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na niej warunków zapewniania dostępu.

  Poniżej udostępniono informacje o adresach stron internetowych operatorów, na których znajdują się wskazane informacje.

  Warunki dostępu do infrastruktury technicznej
 • Coraz więcej danych PIT w serwisie dane.gov.pl

  08-09-2020

  Przybywa danych prezentowanych w krajowym portalu danych publicznych pochodzących z Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

  Coraz więcej danych PIT w serwisie dane.gov.pl
 • Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw

  08-11-2018

  Dyrektor  regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest zobowiązany do przekazania informacji o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Obowiązek dotyczy bezpośredniego wprowadzenia przez podmiot informacji do Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.

  Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw
 • Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  01-09-2020

  Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do przekazania informacji o swoich adresach internetowych, wraz z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, a także do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy. Informacje te należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na swoich stronach internetowych.

  Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych