Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do przekazania informacji o swoich adresach internetowych, wraz z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, a także do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy. Informacje te należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na swoich stronach internetowych.

Zestawienie umieszczone na tej stronie zawiera dane, które zostały przekazane do Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji i dotyczą 814 budynków. Zachęcamy do korzystania z części mapowej (GIS) Systemu, gdzie niezalogowany użytkownik może przeglądać niniejsze dane.

1. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu

2. Gmina Świerzawa

3. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

4. Gmina Wilkowice

5. NEXATEL URYS I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

6. PPHU Piaseczno Sp. z o.o.

7. Samorządowy Zakład Budżetowy

8. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

9.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czyżyny” (zakładka Przewodnik Interesanta/Dział Techniczny) 

10. Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 ikona programu excel  Wykaz dostępów do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do pobrania

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Magalena Nizińska
Publikacja informacji: 01.09.20 15:02
Aktualizacja informacji: 14.03.24 08:12