Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Publikacje

 • Przedłużenie terminu wynikającego z obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

  20-04-2020

  W związku z trwającą epidemią koronawirusa i występującymi w związku z nią trudnościami, między innymi w realizacji obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne i ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadzone zostały rozwiązania prawne, których celem jest odstąpienie od sankcji w przypadku braku możliwości wywiązania się z ww. powinności w ustawowych terminach, tj. do 31 marca tego roku. 

  Przedłużenie terminu wynikającego z obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • Podsumowanie warsztatów dotyczących PIT

  10-03-2020

  Urząd Komunikacji Elektronicznej kontynuując warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące platformy pit.uke.gov.pl, zorganizował od początku 2020 r. cztery spotkania poświęcone nowej wersji Systemu. W szkoleniach wzięło udział łącznie ponad 320 osób.

  Podsumowanie warsztatów dotyczących PIT
 • Konferencja PIT w Gdańsku i Katowicach

  12-02-2020

  Zapraszamy na konferencje w Gdańsku i Katowicach dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

  Podczas spotkań pokażemy,  jakie możliwości daje portal pit.uke.gov.pl, jak uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób wprowadzać dane wynikające z obowiązków wobec Prezesa UKE.

  Pierwsza konferencja odbędzie się 24 lutego 2020 r. w Gdańsku w Focus Hotel Premium (ul. Nad Stawem 5), natomiast druga w będzie miała miejsce w Katowicach w Park Hotel Diament (ul. Wita Stwosza 37) i odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r.

  Konferencja PIT w Gdańsku i Katowicach
 • Jak uzyskać dostęp do PIT?

  13-01-2020

  Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Rejestracja i zalogowanie

  Rejestracja i logowanie do Systemów UKE odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) lub PIT (https://pit.uke.gov.pl).

  Polecamy rejestrację z poziomu PUE, która umożliwia wypełnienie i złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”.

  2. Założenie konta podmiotu

  W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela.

  Jak uzyskać dostęp do PIT?
 • Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?

  04-12-2019

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w czasopiśmie "Kierunek Wod-Kan" dotyczącym wpływu nowelizacji Ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej.

  Publikacja dostępna jest w linku poniżej:

  Artykuł Wod-Kan

  Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?
 • Materiały z warsztatów dotyczących PIT

  28-11-2019

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował w Warszawie warsztaty dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci, w tym energetycznych, gazowych i wodociągowych, które odbyły się 21 listopada 2019 roku oraz dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg, nieruchomości i terenów zamkniętych zrealizowanych w dniu 3 grudnia 2019 roku. W spotkaniach wzięło udział 340 osób z całej Polski.

  Materiały z warsztatów dotyczących PIT
 • Dobre praktyki

  05-09-2019

  Dobre praktyki w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury sieci innych branż

  Przedstawiamy odnośniki do wybranych tekstów omawiających problematykę i doświadczenia z budowy sieci telekomunikacyjnych wykorzystujących infrastrukturę sieci innych branż.

  Dobre praktyki
 • PIT w nowej odsłonie

  24-04-2019

  Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zyskał nową odsłonę oraz szereg funkcjonalności, w tym: nowy portal informacyjny, portal mapowy, mechanizmy zbierania i przetwarzania danych przestrzennych oraz punkt pojedynczego logowania powiązany z Profilem Zaufanym.

  PIT w nowej odsłonie
 • Geneza

  12-03-2019

  Kompetentne organy państw członkowskich UE, odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój sfery telekomunikacji w swych krajach, zgodnie stwierdziły że: „Realizacja stacjonarnych i bezprzewodowych szybkich sieci łączności elektronicznej w całej Unii wymaga znaczących inwestycji, z których dużą część stanowią koszty robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej robót inżynieryjno-budowlanych. Poprzez pewne ograniczenie tych kosztownych robót inżynieryjno-budowlanych można by usprawnić realizację łączy szerokopasmowych”. Cytowane stwierdzenie znalazło się w tekście punktu 7 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dyrektywa kosztowa). Znaczną część tych kosztów generuje brak wykorzystywania w procesie realizacji sieci szerokopasmowych istniejącej infrastruktury pasywnej (np. przewodów, kanałów kablowych, studzienek, szafek ulicznych, słupów, masztów, anten, słupów kratowych i innych pomocniczych elementów infrastruktury). Ponadto wąskimi gardłami związanymi z inwestycjami w sieci szerokopasmowe są: koordynacja robót inżynieryjno-budowlanych, uciążliwe procedury administracyjne dotyczące udzielania zezwoleń oraz utrudnienia dotyczące rozmieszczania sieci wewnątrz budynków.

  Geneza