LOGO

Szanowni Państwo,

15 marca zostaje udostępnione dodatkowe narzędzie – aplikacja „Inwentaryzacja UKE” (inwentaryzacja.uke.gov.pl).

Podmioty, które rozpoczęły już proces inwentaryzacji w systemie PIT, ale go nie dokończyły, mogą albo:

  • skorzystać z narzędzia „Inwentaryzacja UKE”,
  • dokończyć go w PIT - w tym przypadku prosimy o kontakt pod adresem teleinfrastruktura@uke.gov.pl, w treści maila podając nazwę podmiotu i NIP. Przedstawiciele Urzędu będą kontaktować się w celu przekazania szczegółów procesu kontynuowania sprawozdania w systemie PIT.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace w zakresie przystosowania systemu PIT w związku z podpisaniem przez Ministra Cyfryzacji rozporządzenia w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Kolejny komunikat w sprawie systemu PIT zostanie przekazany 29 marca o godzinie 15.00.