Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych - oświadczenia - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych - oświadczenia

Szanowni Państwo,

w ramach trwającej obecnie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych każdy podmiot wymieniony w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Megaustawa) powinien przekazać w Systemie PIT dane w zakresie:

  • publicznych sieci telekomunikacyjnych,
  • infrastruktury telekomunikacyjnej,
  • przebiegu linii kablowych,
  • budynków umożliwiających kolokację
  • usług transmisji danych oraz świadczonych razem z nimi usług telefonicznych oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że oświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2b Megaustawy składa podmiot który nie przekazuje danych dotyczących wszystkich ww. elementów. Oświadczenia tego nie składa podmiot, który przekazał do Systemu PIT informację o którykolwiek z ww. elementów.

Dla przykładu: w przypadku przekazywania danych w zakresie posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej, nie przekazuje się oświadczenia o nieświadczeniu usług telekomunikacyjnych. W systemie nie przekazuje się żadnych informacji o nieświadczeniu usług (rubryki te pozostawia się puste) tylko składa się ogólne oświadczenie o zakończeniu przekazywania danych. Pozostawienie takich pustych rubryk nie będzie traktowane jako złożenie niekompletnych danych lub niezłożenie danych o usługach. 

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku przekazywania danych zarówno w zakresie infrastruktury jak i usług telekomunikacyjnych, oświadczenie o zakończeniu przekazywania danych należy przekazać dopiero po wgraniu do Systemu wszystkich danych (zarówno w zakresie infrastruktury jak i usług). W przypadku wcześniejszego załadowania danych o infrastrukturze prosimy o nieskładanie oświadczenia o zakończeniu przekazywania danych w tym zakresie aż do momentu zaimportowania danych o usługach.

Dla przykładu: w przypadku przekazania danych o infrastrukturze w dniu 27 lutego, a danych o usługach w dniu 3 marca, oświadczenie o zakończeniu przekazywania danych zarówno w przypadku infrastruktury jak i usług powinno być złożone najwcześniej 3 marca.

Tagi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Admin
Publikujący: Magalena Nizińska
Publikacja informacji: 20.02.24 10:22
Aktualizacja informacji: 20.02.24 10:25