Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Instrukcje dotyczące art. 7 PT

  Użytkownik systemu może w dowolnym momencie wypełniania, wyeksportować formularz do pliku Excel (97-2003). Po wyeksportowaniu takiego pliku (np. na pulpit) użytkownik może pracować na takim pliku, aby później, po skończeniu uzupełniania pól danymi, zaimportować plik Excel do Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

  Instrukcja eksportu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

  Użytkownik systemu może zaimportować wcześniej przygotowany plik Excel do formularza. Plik można zaimportować przechodząc do strony formularza nr F00/5/5 zatytułowanego „Wybór formy wprowadzania danych”. Z tego miejsca użytkownik wybiera opcję „Chcę zaimportować dane z pliku” i klika na przycisk „Wybierz plik”.

  Instrukcja importu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

  Formularz sprawozdawczy został zbudowany w postaci kreatora, który ma za zadanie ułatwić jego wypełnienie. Gdy funkcja kreatora jest włączona, system wymusza wykonanie kolejnych określonych kroków i wypełnienie wymaganych pól formularza, dbając jednocześnie o spójność i kompletność danych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia kreatora i wypełnienie formularza w dowolny sposób, ale musi mieć na uwadze, że nie jest chroniony, a popełnione błędy zostaną wskazane dopiero przy próbie wysłania formularza. Aby swobodnie poruszać się po zakładkach formularza kreator musi być wyłączony.

  Instrukcja włączania i wyłączania kreatora w formularzach na Platformie Usług Elektronicznych

  Użytkownik systemu może przenieść sprawozdanie z folderu „Dokumenty do podpisu” lub „Gotowe do wysłania” do folderu „Kopie robocze” bądź utworzyć kopię wysłanego sprawozdania z folderu „Wysłane dokumenty”.

  Utworzoną kopię sprawozdania można edytować, skorygować dane, podpisać i wysłać. Zaleca się tworzenie kopii z ostatniego wysłanego do UKE dokumentu (sprawozdania/korekty). Po edytowaniu i wprowadzeniu zmian, a przed podpisaniem i wysłaniem dokumentu, należy dokładnie sprawdzić poprawność danych.