Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Instrukcje ogólne

  Aby skorzystać z formularzy lub wniosków dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych, należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie PUE, a następnie zalogować się poprzez Węzeł Krajowy.

  Aby uzyskać pełny dostęp do strony Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji należy zarejestrować się na stronie PUE, utworzyć konto podmiotu lub zostać przedstawicielem danego podmiotu, a następnie złożyć wniosek o dostęp do PIT. 

  Instrukcja rejestracji konta na PUE i PIT.

  Użytkownik, który jest zalogowany na Platformie Usług Elektronicznych, przechodzi do zakładki „BIZNES” i klika na usługę „Wniosek o założenie konta podmiotu na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.

  Instrukcja zakładania konta podmiotu na Platformie Usług Elektronicznych.

  Użytkownik po zalogowaniu w systemie może pracować w różnych kontekstach. Listę dostępnych kontekstów użytkownik może wyświetlić wybierając w menu górnym przycisk „Twoje konto”. Będąc przedstawicielem podmiotu, użytkownik może wystąpić w kontekście tego podmiotu jeżeli jest do tego upoważniony.

  Instrukcja zmiany kontekstu pracy.

  Na stronie głównej (https://pue.uke.gov.pl/) w menu górnym dostępna jest wyszukiwarka formularzy. Po wpisaniu frazy „Sprawozdanie z art …” zostanie wyszukany i wyświetlony odpowiedni formularz.

  Instrukcja wyszukiwania formularzy.

  Platforma PUE umożliwia wypełnianie formularzy sprawozdawczych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Początek edycji formularza użytkownik inicjuje poprzez wybór ikony ołówka na wybranym formularzu.

  Instrukcja wypełniania formularzy na Platformie Usług Elektronicznych.

  Użytkownik w każdym momencie wypełniania formularza może go zapisać, wybierając opcję „Zapisz kopię roboczą”, znajdującą się na dole ekranu : Zapisanie kopii roboczej, nie powoduje przerwania pracy z formularzem, lecz wrócenie do niego w dogodnym dla użytkownika momencie.

  Instrukcja tworzenia kopii roboczej formularzy.

  Użytkownik po wypełnieniu formularza sprawozdawczego może go zapisać i przejść dalej, wybierając opcję „Zapisz i przejdź dalej”, a następnie podpisać dokument.

  Instrukcja podpisywania wniosku i formularza na platformie PUE.

  Osoba zalogowana, po poprawnym wysłaniu wniosku / formularza do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), w folderze „Dokumenty odebrane”, otrzyma potwierdzenie dostarczenia dokumentu do Urzędu w formie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

  Instrukcja odbioru Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

  Dodanie przedstawiciela do podmiotu jest możliwe tylko przez administratora danego podmiotu. Administratorem podmiotu jest najczęściej ten użytkownik systemu PUE, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o założenie konta dla podmiotu.

  Instrukcja dodawania przedstawiciela do podmiotu.

  Dodanie administratora do podmiotu jest możliwe tylko przez innego administratora danego podmiotu. A pierwszym administratorem podmiotu jest najczęściej ten użytkownik systemu PUE, który jako pierwszy wystąpił z wnioskiem o założenie konta dla danego podmiotu.

  Instrukcja dodawania administratora do podmiotu.

  Po rejestracji w Systemie z wykorzystaniem Profilu Zaufanego należy określić role w jakiej chcemy pracować w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji. W tym celu należy złożyć "Wniosek o dostęp do PIT" poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Wniosek znajdziesz na stronie pue.uke.gov.pl w zakładce Biznes.

  Instrukcja wypełniania wniosku o dostęp do PIT.

  Aby odebrać dokument przychodzący należy otworzyć zakładkę Dokumenty, a następnie kliknąć "Odebrane". Dokument będzie dostępny do odczytu po wcześniejszym podpisaniu Urzędowego Poświadczenia Dostarczenia (UPD) za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego.

  Instrukcja odbierania dokumentów przychodzących.

  Kalkulator RRL zawiera decyzje radiowe oraz opłaty, które przedsiębiorca powinien opłacić w związku z wydaną decyzją radiową. Została ona podzielona na sekcje zawierające m.in. takie informacje, jak: okres ważności decyzji, wykorzystywane kanały częstotliwości, obszary wykorzystywania częstotliwości, opłaty.

  Instrukcja korzystania z kalkulatora RRL na Platformie Usług Elektronicznych.

  Aby dokonać opłaty na konto UKE należy:

  1. Wypełnić odpowiedni wniosek.

  2. Otworzyć zakładkę „Dokumenty gotowe do podpisu”.

  3. Wybrać przycisk „Akcje”, a następnie „Zapłać”.

  Płatność elektroniczna w PUE dokonywana jest jedynie na konto UKE.

  Opłatę skarbową od dokonania czynności urzędowej dokonuje się na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  Instrukcja dokonywania płatności na Platformie Usług Elektronicznych.