Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  • PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE)

    Platforma Usług Elektronicznych jest bramą, dzięki której użytkownik może złożyć szereg wniosków i formularzy do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. PUE m.in. umożliwia: elektroniczne poodpisywanie wniosków podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, dokonywanie elektronicznych przelewów, czy przechowywanie dokumentów w jednym miejscu. Jest to również proste narzędzie do zarządzania kontem podmiotu poprzez przypisywanie do niej przedstawicieli.