Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 • Rejestracja i logowanie

  Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Rejestracja i zalogowanie

  Rejestracja i logowanie do Systemów UKE (PUE/PIT) odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) dla użytkowników nieposiadających konta dostępowego do systemów UKE lub PUE (https://pue.uke.gov.pl) i PIT (https://pit.uke.gov.pl) dla użytkowników posiadających już konto dostępowe do systemów UKE i przyznane uprawnienia do pracy w systemie PIT.

  1. Założenie konta podmiotu

  W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy na PUE UKE) oraz przypisać przedstawiciela.

  1. Złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”

  Wniosek składa przedstawiciel podmiotu, działając w imieniu podmiotu. Poprawne złożenie wniosku potwierdza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które wpłynie do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

  1. Administrator Systemu PIT niezwłocznie nadaje uprawnienia na podstawie złożonego wniosku o dostęp do PIT.
  2. Po nadaniu uprawnień zgodnych z wnioskiem, użytkownik otrzyma informację e-mailem.
  3. Użytkownik loguje się do PIT (https://pit.uke.gov.pl), wybiera kontekst podmiotu i pracuje w systemie.

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, logowania, zakładania konta podmiotu, zmiany kontekstu pracy, pracy z dokumentem na Platformie Usług Elektronicznych UKE znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt w sposób opisany na stronie Kontakt.