Publikacje - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Publikacje

 • Konferencja PIT w Gdańsku i Katowicach

  12-02-2020

  Zapraszamy na konferencje w Gdańsku i Katowicach dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

  Podczas spotkań pokażemy,  jakie możliwości daje portal pit.uke.gov.pl, jak uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób wprowadzać dane wynikające z obowiązków wobec Prezesa UKE.

  Pierwsza konferencja odbędzie się 24 lutego 2020 r. w Gdańsku w Focus Hotel Premium (ul. Nad Stawem 5), natomiast druga w będzie miała miejsce w Katowicach w Park Hotel Diament (ul. Wita Stwosza 37) i odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r.

  Konferencja PIT w Gdańsku i Katowicach
 • Jak uzyskać dostęp do PIT?

  13-01-2020

  Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Rejestracja i zalogowanie

  Rejestracja i logowanie do Systemów UKE odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) lub PIT (https://pit.uke.gov.pl).

  Polecamy rejestrację z poziomu PUE, która umożliwia wypełnienie i złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”.

  2. Założenie konta podmiotu

  W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela.

  Jak uzyskać dostęp do PIT?
 • Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?

  04-12-2019

  Zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w czasopiśmie "Kierunek Wod-Kan" dotyczącym wpływu nowelizacji Ustawy z 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na przedsiębiorców branży wodno-kanalizacyjnej.

  Publikacja dostępna jest w linku poniżej:

  Artykuł Wod-Kan

  Co łączy branże: telekomunikacyjną, energetyczną, wodno-kanalizacyjną, drogową i kolejową?
 • Materiały z warsztatów dotyczących PIT

  28-11-2019

  Urząd Komunikacji Elektronicznej zorganizował w Warszawie warsztaty dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci, w tym energetycznych, gazowych i wodociągowych, które odbyły się 21 listopada 2019 roku oraz dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zarządców dróg, nieruchomości i terenów zamkniętych zrealizowanych w dniu 3 grudnia 2019 roku. W spotkaniach wzięło udział 340 osób z całej Polski.

  Materiały z warsztatów dotyczących PIT
 • Konferencje PIT

  29-10-2019

  Zapraszamy na konferencje dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji.

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że rejestracja na konferencję 3 grudnia 2019r. została zamknięta.

  Urząd Komunikacji Elektronicznej planuje zorganizować podobne wydarzenie w 2020r. O szczegółach będziemy informowali w osobnym komunikacie. Prosimy o śledzenie strony pit.uke.gov.pl

   

  Podczas spotkań pokażemy,  jakie możliwości daje portal pit.uke.gov.pl, jak uzyskać autoryzowany dostęp do serwisu oraz w jaki sposób wprowadzać dane wynikające z obowiązków wobec Prezesa UKE.

  Spotkania odbędą się 21 listopada oraz 3 grudnia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

  Konferencje PIT
 • Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw

  08-11-2018

  Dyrektor  regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych jest zobowiązany do przekazania informacji o stronach internetowych, na których zostały zamieszczone warunki dostępu, o których mowa w art. 18 ust. 7 i art. 35a ust. 7 megaustawy oraz art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Obowiązek dotyczy bezpośredniego wprowadzenia przez podmiot informacji do Systemu Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na stronie internetowej dyrekcji.

  Warunki dostępu do nieruchomości nadleśnictw
 • Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

  01-09-2020

  Przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (megaustawa) określają, że właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, jest zobowiązany do przekazania informacji o swoich adresach internetowych, wraz z opisem warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 megaustawy, a także do umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 megaustawy. Informacje te należy dostarczyć w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia warunków zapewnienia dostępu na swoich stronach internetowych.

  Warunki dostępu do nieruchomości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 • Dobre praktyki

  05-09-2019

  Dobre praktyki w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury sieci innych branż

  Przedstawiamy odnośniki do wybranych tekstów omawiających problematykę i doświadczenia z budowy sieci telekomunikacyjnych wykorzystujących infrastrukturę sieci innych branż.

  Dobre praktyki
 • PIT w nowej odsłonie

  24-04-2019

  Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji zyskał nową odsłonę oraz szereg funkcjonalności, w tym: nowy portal informacyjny, portal mapowy, mechanizmy zbierania i przetwarzania danych przestrzennych oraz punkt pojedynczego logowania powiązany z Profilem Zaufanym.

  PIT w nowej odsłonie
 • Geneza

  12-03-2019

  Kompetentne organy państw członkowskich UE, odpowiedzialne za funkcjonowanie i rozwój sfery telekomunikacji w swych krajach, zgodnie stwierdziły że: „Realizacja stacjonarnych i bezprzewodowych szybkich sieci łączności elektronicznej w całej Unii wymaga znaczących inwestycji, z których dużą część stanowią koszty robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej robót inżynieryjno-budowlanych. Poprzez pewne ograniczenie tych kosztownych robót inżynieryjno-budowlanych można by usprawnić realizację łączy szerokopasmowych”. Cytowane stwierdzenie znalazło się w tekście punktu 7 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dyrektywa kosztowa). Znaczną część tych kosztów generuje brak wykorzystywania w procesie realizacji sieci szerokopasmowych istniejącej infrastruktury pasywnej (np. przewodów, kanałów kablowych, studzienek, szafek ulicznych, słupów, masztów, anten, słupów kratowych i innych pomocniczych elementów infrastruktury). Ponadto wąskimi gardłami związanymi z inwestycjami w sieci szerokopasmowe są: koordynacja robót inżynieryjno-budowlanych, uciążliwe procedury administracyjne dotyczące udzielania zezwoleń oraz utrudnienia dotyczące rozmieszczania sieci wewnątrz budynków.

  Geneza