Strona główna

Glowna_grafika

Witamy w Punkcie Informacyjnym ds. Telekomunikacji

Glowna_tekst

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) to jedno okienko informacyjne o zasadach i warunkach inwestowania oraz o istniejących i planowanych zasobach. Docelowo PIT udzieli inwestorom wszystkich niezbędnych informacji o formalno-prawnej stronie realizowania inwestycji, dostarczy kompletnych informacji o aktualnym stanie infrastruktury i jej lokalizacji.

Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji (PIT) powstał w celu zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do informacji o:

  • procedurach i formalnościach wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej,

  • istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej,

  • obowiązujących stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.


PIT 1.0 pozwala zalogowanym użytkownikom na przeglądanie, wyszukiwania i przekazywania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej oraz stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego. Możliwości te zostały udostępnione:

  • właściwym zarządcom dróg,

  • wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom i marszałkom województw,

  • operatorom sieci.

 

Informacje jak założyć konto użytkownika (Administratora Technicznego Podmiotu) na stronie internetowej PIT dostępne są w zakładce Pomoc/Instrukcja zakładania konta ATP.

 

PIT 1.0 umożliwia dostęp do danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz uzyskanych w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych. Szczegóły można znaleźć w zakładce Pomoc/Przeglądanie danych K-GESUT , a pod przyciskami po prawej stronie można znaleźć dane z Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). Kolejno są to: wyszukiwarka usług i infrastruktury działająca na podstawie danych z SIIS prezentująca informacje na mapie, bezpośredni link do geoportalu K-GESUT opisanego wcześniej oraz opis API na stronie danepubliczne.pl pozwalającego na odczyt danych z SIIS.

Wydawca treści

Banery_glowna#1

Banery_glowna#2
Banery_glowna#3