Repozytorium procedur

Repozytorium środowiskowe - tytuł menu #2

Zestawienie informacji w zakresie procedur i formalności wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych, w trakcie ich wykonywania oraz do czasu ich zakończenia i rozpoczęcia użytkowania w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej.