Przygotowanie do sprawozdawczości 2021 – przewodnik po PUE i PIT - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przygotowanie do sprawozdawczości 2021 – przewodnik po PUE i PIT

W związku ze zbliżającym się okresem realizacji obowiązków sprawozdawczych, wynikających z  ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych przypominamy jak w kilku krokach wywiązać się z nałożonych obowiązków.

  1. Logowanie lub rejestracja

Logowanie i rejestracja do systemów UKE odbywa się za pośrednictwem stron PUE lub PIT. Przypominamy, że dostęp do pełnej funkcjonalności Systemów zapewni jedynie logowanie lub rejestracja za pomocą Profilu Zaufanego.

  1. Zakładanie konto podmiotu

Jeśli organizacja nie posiada konta podmiotu na PUE, konieczne jest jego utworzenie oraz przypisanie przedstawiciela, czyli osoby, która będzie pracować w imieniu i na rzecz tego podmiotu. Użytkownik, który ma zostać przedstawicielem podmiotu, musi mieć utworzone własne konto na PUE.

Poprawne utworzenie konta umożliwi złożeniu „Wniosku o dostęp do PIT”.

  1. Wypełnienie „Wniosku o dostęp do PIT”

Po utworzeniu konta podmiotu możliwe jest złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”. 

Wniosek składany jest przez przedstawiciela podmiotu z kontekstu pracy podmiotu.

Poprawne złożenie wniosku potwierdza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które wpłynie do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.  

Uprawnienia do Systemu PIT nadawane są niezwłocznie po poprawnym złożeniu Wniosku.

  1. Praca w Systemie PIT

Po uzyskaniu dostępu do strony PIT konieczne jest ponowne zalogowanie się do Systemu i wybranie odpowiedniego kontekstu pracy. Od tego momentu użytkownik ma pełną możliwość realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec Prezesa UKE.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy na Platformie Usług Elektronicznych UKE i w systemie Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji znajdą Państwo na stronie Pomocy.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Grafika przedstawiająca czynności, które należy wykonać, aby uzyskać dostęp do PIT
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Kot
Publikujący: Joanna Gutowska
Publikacja informacji: 25.01.21 10:44
Aktualizacja informacji: 06.07.23 13:33