Przedłużenie terminu wynikającego z obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Menu przedłużenie terminu wynikającego z obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Przedłużenie terminu wynikającego z obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

W związku z trwającą epidemią koronawirusa i występującymi w związku z nią trudnościami, między innymi w realizacji obowiązków sprawozdawczych określonych w ustawie – Prawo telekomunikacyjne i ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, wprowadzone zostały rozwiązania prawne, których celem jest odstąpienie od sankcji w przypadku braku możliwości wywiązania się z ww. powinności w ustawowych terminach, tj. do 31 marca tego roku. 

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie będzie wszczynał postępowań w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku przekazania danych mi. in. do Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji, w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 29c ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, do 30 kwietnia 2020 r. przekaże, uzupełni lub poprawi informacje dostarczone wcześniej jeśli są one niekompletne lub błędne.  

Tagi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Justyna Nakrajnik
Publikacja informacji: 20.04.20 13:12
Aktualizacja informacji: 20.04.20 13:14