Podsumowanie wideokonferencji PIT – przygotowanie do sprawozdawczości 2021 - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Podsumowanie wideokonferencji PIT – przygotowanie do sprawozdawczości 2021

W dniach 9-10 grudnia 2020 r. odbyły się warsztaty dotyczące Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, które zostały zorganizowane i przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Spotkania otworzyła Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Strategii i Analiz.

Warsztaty w pierwszym dniu były przeznaczone w szczególności dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz innych operatorów sieci (w tym energetycznych, gazowych, czy wodociągowych), dla których PIT stanowi ważne narzędzie w planowaniu inwestycji i którzy przekazują Prezesowi UKE informacje o infrastrukturze technicznej, planach inwestycyjnych w zakresie infrastruktury technicznej oraz warunkach zapewnienia dostępu do infrastruktury.

Podczas drugiego dnia eksperci UKE skupili się na informacjach przydatnych przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które przekazują do PIT informacje o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, czy informacje o posiadanej infrastrukturze technicznej oraz na zarządcach dróg, którzy z kolei przekazują Prezesowi UKE dane o kanałach technologicznych.

W czasie warsztatów Joanna Antczak, Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, omówiła prawne aspekty PIT oraz podsumowała dane zebrane w 2020 r., natomiast Mariusz Szybka, Administrator w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Systemów w Biurze Informatyki zaprezentował, w jaki sposób zarejestrować i zalogować się do PIT oraz do Platformy Usług Elektronicznych UKE i jak administrować swoim kontem. Powyższe zagadnienia były tematami wspólnymi zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów sieci, jak i przedstawicieli JST czy zarządców dróg.

Następnie główni specjaliści w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz skupili się na kwestiach istotnych głównie dla operatorów sieci. Marcin Kwaczyński przedstawił prezentację „Wprowadzanie i aktualizowanie danych w PIT – manualne i hurtowe”, a Paulina Olszewska omówiła zagadnienie dotyczące danych przestrzennych, w tym sposoby poszukiwania i wykorzystywania informacji w portalu mapowym PIT. W części przeznaczonej dla JST i zarządców dróg  Anna Podpora, starszy specjalista w Wydziale Geoprzetwarzania Danych w Departamencie Strategii i Analiz, pokazała, jak wprowadzać i aktualizować informacje o stawkach za zajęcie pasa drogowego.

Podczas warsztatów słuchacze mieli możliwość zadawania pytań. Oto kilka zagadnień, o które nasi eksperci byli pytani najczęściej:

1. „Co jeżeli operator sieci nie posiada danych w wersji elektronicznej? Czy UKE dostarczy operatorom sieci darmowe narzędzia do zdigitalizowania swoich map, zasobów, itp.?”

2. „Czy SIIS to to samo co PIT? Zrobiliśmy raport za rok 2019 w SIIS do dnia 30 marca 2020, czy oprócz SIIS trzeba też wprowadzić dane do PIT za 2019 rok?"

3. „Czy przekazujemy dane tylko o własnej infrastrukturze, czy również o dzierżawionej?”

4. „Co z bezpieczeństwem danych PIT w wypadku zagrożenia zewnętrznego?”

5. „Czy jeśli wgraliśmy dane w 2019 r. to w 2020 r. wystarczy, że dogramy to, co się zmieniło?”

6. „Kto w imieniu operatora może przekazywać dane, czy może być to zwykły pracownik, czy musi być to osoba z krs-u…?”

7. „Co raportujemy w PIT: punkty kolokacji, linie (kanalizacyjne i światłowody), studnie, węzły?”

8. „Czy zamieszczamy informacje o decyzjach na lokalizację sieci i przyłącz, czy tylko o decyzjach na zajęcie pasa drogowego w celu ich budowy? Jeśli decyzje mamy tylko w wersji papierowej ( nie mamy wersji elektronicznych), to nie zamieszczamy żadnych informacji?”

9. „Jakie są różnice pomiędzy przedstawicielem a administratorem?”

10. „Jak powinien wyglądać plik dwg, żeby można było zaimportować dane. Czy ma zawierać jedynie lokalizację słupów?”

W warsztatach wzięło udział 1085 osób, z czego 686 osób w pierwszym dniu konferencji i 399 w drugim dniu. Było to kolejne wydarzenie poświęcone PIT, natomiast pierwszy raz zorganizowane w formie zdalnej. Frekwencja oraz zainteresowanie wydarzeniem przerosły nasze oczekiwania. O pozytywnym odbiorze wydarzenia świadczyły również bieżące komentarze słuchaczy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w sposób opisany na stronie Kontakt.

Zapraszamy również do śledzenia strony PIT, gdzie znajdują się wszystkie bieżące informacje.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Kot
Publikujący: Mariusz Krupa
Publikacja informacji: 18.12.20 16:01
Aktualizacja informacji: 31.01.23 06:53