Jak uzyskać dostęp do PIT? - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Jak uzyskać dostęp do PIT?

Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

1. Rejestracja i zalogowanie

Rejestracja i logowanie do Systemów UKE odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) lub PIT (https://pit.uke.gov.pl).

Polecamy rejestrację z poziomu PUE, która umożliwia wypełnienie i złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”.

2. Założenie konta podmiotu

W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela.

3. Złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”

Wniosek składa przedstawiciel podmiotu, działając w imieniu podmiotu. Poprawne złożenie wniosku potwierdza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które wpłynie do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

4. Administrator Systemu PIT niezwłocznie nadaje uprawnienia na podstawie złożonego wniosku o dostęp do PIT.

5. Po nadaniu uprawnień zgodnych z wnioskiem, użytkownik otrzyma informację e-mailem.

6. Użytkownik loguje się do PIT (https://pit.uke.gov.pl), wybiera kontekst podmiotu i pracuje w systemie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, logowania, zakładania konta podmiotu, zmiany kontekstu pracy, pracy z dokumentem na Platformie Usług Elektronicznych UKE znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

W przypadku pytań prosimy o kontakt w sposób opisany na stronie Kontakt.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Mariusz Krupa
Publikacja informacji: 13.01.20 13:11
Aktualizacja informacji: 31.01.23 06:55