Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023 - aktualności - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Inwentaryzacja infrastruktury i usług telekomunikacyjnych 2023 - aktualności

Zgodnie z art. 29 ust. 2a Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w ramach inwentaryzacji zbierane są informacje o:

  • posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej;
  • publicznych sieciach telekomunikacyjnych;
  • przebiegu światłowodowych linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
  • przebiegu innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu – jeśli sprawozdawca posiada je w postaci elektronicznej

za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. Dane te należy przekazać do 31 sierpnia danego roku.

 

Informujemy, że od 1 lipca realizacja omawianego obowiązku możliwa jest z wykorzystaniem Punktu Informacyjnego do spraw Telekomunikacji dostępnego na stronie https://pit.uke.gov.pl/ . Wszelkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu oraz sposobem przekazania danych znajdują się w zakładce „Pomoc” – https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/ . W przypadku wystąpienia ewentualnych wątpliwości związanych z obsługą Systemu, przygotowaniem danych lub interpretacją przepisów regulujących kwestie związane z inwentaryzacją, zachęcamy do przesłania pytania na adres pit@uke.gov.pl, podając w temacie wiadomości jeden z zakresów tematycznych wskazanych w zakładce „Kontakt” – https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/kontakt/ .

Informujemy, że jeśli w poprzednim okresie sprawozdawczym przekazali Państwo dane z wykorzystaniem narzędzia dostępnego na stronie https://inwentaryzacja.uke.gov.pl/pl , istnieje możliwość ich pobrania z tej lokalizacji, po wcześniejszym zalogowaniu się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania UKE.

Ponadto informujemy, że w lipcu i sierpniu uruchomiony zostanie cykl szkoleń, w ramach których zaoferujemy Państwu wsparcie w procesie przygotowania danych na potrzeby niniejszej sprawozdawczości. O szczegółowym zakresie i terminie szkoleń zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym komunikacie w dniu 7 lipca 2023 r.

Tagi

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Joanna Gutowska
Publikujący: Joanna Gutowska
Publikacja informacji: 30.06.23 15:27
Aktualizacja informacji: 30.06.23 15:28