Aktualna informacja dotycząca wprowadzonych danych w Systemie PIT - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

System PIT współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Aktualna informacja dotycząca wprowadzonych danych w Systemie PIT

W ramach monitoringu stanu przekazywanych danych w II kwartale 2020 roku, przedstawiamy zestawienie zawierające ilość wprowadzonych obiektów w podziale na kategorie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem danych, które zostały wprowadzone do Systemu PIT.

W drugim kwartale 2020 roku zaobserwowaliśmy znaczący przyrost wolumenu danych w PIT. Na uwagę zasługuje wzrost przekazanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) informacji o stawkach za zajęcie pasa drogowego (+89,15%), jak i informacji o elementach infrastruktury technicznej z decyzji (+41,43%).

Przypominamy jednak, że informacja o stawkach opłaty za zajęcie pasa drogowego powinna zostać przekazana przez daną jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały, w której stawki te ustanowiono. Również każda zmiana stawek opłaty wymaga aktualizacji danych w PIT. W tym przypadku także obowiązuje wskazany powyżej czternastodniowy termin na przekazanie informacji.

Dane w PIT - stan na dzień 20 lipca 2020 r.:

Nazwa warstwy
Liczba obiektów
istniejąca infrastruktura punktowa 9 564 419 (↑+15,89%)
istniejąca infrastruktura liniowa 3 754 068 (↑+28,47%)
istniejąca infrastruktura powierzchniowa 3 486 (↑+5,83%)
planowana infrastruktura punktowa 4 428
planowana infrastruktura liniowa 31 776 
planowana infrastruktura powierzchniowa 12
stawki za zajęcie pasa drogowego 2 075 (↑+89,15%)
dane o elementach infrastruktury technicznej z decyzji 4 810 (↑+41,43%)
warunki dostępu do nieruchomości 814 (↑+0,25%)

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane o infrastrukturze do PIT przekazało łącznie 220 podmiotów, w tym największe firmy z branży telekomunikacyjnej (Orange Polska S.A., Netia S.A., Multimedia Polska S.A.) oraz energetycznej (tj. TAURON Dystrybucja S.A., Enea Operator sp. z o.o., PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna).

Ponadto 1911 JST (ok. 68% wszystkich JST w Polsce) wprowadziło stawki opłat za zajęcie pasa drogowego, a 182 zarządców dróg przekazało dane o decyzjach o których mowa w art. 39 ust. 3 lub art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

Każdy użytkownik systemu może skorzystać z informacji o stawkach za zajęcie pasa drogowego (bez konieczności logowania się). Dostęp jest możliwy z poziomu portalu mapowego (po zaznaczeniu warstwy "Stawki za zajęcie pasa drogowego") lub poprzez dostępne e-usługi.

stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Autor: Justyna Nakrajnik
Publikujący: Justyna Nakrajnik
Publikacja informacji: 20.07.20 14:53
Aktualizacja informacji: 24.07.20 12:12