Procedura badania zgłoszenia zamierzenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej. - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

Procedura badania zgłoszenia zamierzenia budowlanego dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej regionalnej sieci szerokopasmowej.