LOGO

Szanowni Państwo,

Podmioty, które rozpoczęły już proces inwentaryzacji w systemie PIT, ale go nie dokończyły, mogą albo:

  • skorzystać z narzędzia „Inwentaryzacja UKE”,
  • zgłosić wolę dokończenia inwentaryzacji w systemie PIT - w tym przypadku prosimy o kontakt pod adresem teleinfrastruktura@uke.gov.pl, w treści maila podając nazwę podmiotu i NIP. Przedstawiciele Urzędu będą kontaktować się w celu ustalenia terminu przekazania danych.

Jednocześnie informujemy, że możliwości te dotyczącą obowiązków wynikających zarówno z art. 29 ust. 2a jak i art. 29c ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. W odniesieniu do danych przekazywanych w ramach inwentaryzacji sieci i usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem systemu PIT, wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 511): Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nie wszczyna postępowania w sprawie wydania decyzji o nałożeniu kary pieniężnej, jeżeli podmiot zobowiązany do wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164), wykona ten obowiązek za rok 2022 w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 2a:

  1. pkt 1 lit. b po dniu 28 lutego 2023 r.,
  2. pkt 2 po dniu 31 marca 2023 r.
    • jednak nie później niż do dnia 31 maja 2023 r.

Podmioty, które nie rozpoczęły procesu inwentaryzacji mogą zrealizować ustawowe obowiązki za pomocą narzędzia Inwentaryzacja UKE, które jest częścią systemu PIT.