Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Instrukcje dotyczące art. 7 PT

  Użytkownik systemu może w dowolnym momencie wypełniania, wyeksportować formularz do pliku Excel (97-2003). Po wyeksportowaniu takiego pliku (np. na pulpit) użytkownik może pracować na takim pliku, aby później, po skończeniu uzupełniania pól danymi, zaimportować plik Excel do Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

  Instrukcja eksportu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

  Użytkownik systemu może zaimportować wcześniej przygotowany plik Excel do formularza. Plik można zaimportować przechodząc do strony formularza nr. F00/4/4 zatytułowanego „Import danych”. Z tego miejsca użytkownik wybiera opcję „Chcę zaimportować dane z pliku” i klika na przycisk „Wybierz plik”.

  Instrukcja importu formularza do pliku Excel na Platformie Usług Elektronicznych.

  Formularz sprawozdawczy został zbudowany w postaci kreatora, który ma za zadanie ułatwić jego wypełnienie. Gdy funkcja kreatora jest włączona system wymusza wykonanie kolejnych określonych kroków i wypełnienie wymaganych pól formularza, dbając jednocześnie o spójność i kompletność danych. Użytkownik ma możliwość wyłączenia kreatora i wypełnienie formularza w dowolny sposób, ale musi mieć na uwadze, że nie jest chroniony, a popełnione błędy zostaną wskazane dopiero przy próbie wysłania formularza. Aby swobodnie poruszać się po zakładkach formularza kreator musi być wyłączony.

  Instrukcja włączania i wyłączania kreatora w formularzach na Platformie Usług Elektronicznych

  Kalkulator RRL zawiera decyzje radiowe oraz opłaty, które przedsiębiorca powinien opłacić w związku z wydaną decyzją radiową. Została ona podzielona na sekcje zawierające m.in. takie informacje, jak: okres ważności decyzji, wykorzystywane kanały częstotliwości, obszary wykorzystywania częstotliwości, opłaty.

  Instrukcja korzystania z kalkulatora RRL na Platformie Usług Elektronicznych.