Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Instrukcje

  Jedną z metod przekazywania danych o istniejącej i planowanej infrastrukturze technicznej jest import do systemu PIT danych z plików, w tym z plików tekstowych przygotowanych w formacie CSV (Comma - Separated Values).

  Plik CSV jest plikiem tekstowym przenoszącym przekazywane wartości w „polach” oddzielanych znakiem przecinka „,”. Pojedynczy wiersz pliku jest rekordem danych. Każdy rekord składa się z jednego lub większej liczby pól oddzielanych przecinkami. Pierwszy wiersz jest wierszem definiującym nazwy pól.

  Niniejsza pozycja umożliwia pobranie wzorców plików CSV służących do stworzenia plików CSV umożliwiających przekazanie informacji do Systemu PIT dla różnych jego warstw, odpowiednio:

  Warstwa

  Plik CSV

  Objaśnienia

  Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - punktowa

   punkt_xy.csv

  położenie zapisane w dwóch polach X oraz Y (dla współrzędnych prostokątnych lub geograficznych)

   punkt_wkt.csv

  położenie zapisane w jednym polu jako tzw. WKT (Well-Known Text) - para współrzędnych oddzielanych spacją

  Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - liniowa

   linia.csv

  przebieg opisany w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

  Infrastruktura techniczna i kanały technologiczne - powierzchniowa

   poligon.csv

  krawędź opisana w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

  Plany inwestycyjne - infrastruktura punktowa

   plan_punkt_xy.csv

  położenie zapisane w dwóch polach X oraz Y (dla współrzędnych prostokątnych lub geograficznych)

   plan_punkt_wkt.csv

  położenie zapisane w jednym polu jako tzw. WKT - para współrzędnych oddzielanych spacją

  Plany inwestycyjne - infrastruktura liniowa

   plan_linia.csv

  przebieg opisany w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

  Plany inwestycyjne - infrastruktura powierzchniowa

   plan_poligon.csv

  krawędź opisana w jednym polu jako tzw. WKT – sekwencja par współrzędnych oddzielanych spacją, pary współrzędnych oddzielane przecinkiem

   

  W plikach CSV zawierających obiekty punktowe geometria może być zapisana w dwóch kolumnach X oraz Y (odpowiednio: współrzędna „zachód - wschód” i „południe - północ” lub długość i szerokość geograficzna).

  W zależności od typu geometrii stosowany jest następujący zapis pola WKT:

  - "POINT(611317.63 471914.57)"

  - "LINESTRING(784246.21 703087.26,784245.45 702988.63)"

  - "POLYGON((702310.18 615992.73,702041.62 615904.23,702078.24 615733.34,702349.85 615888.97,702386.47 616053.77,702310.18 615992.73))"

  Współrzędne prostokątne należy podawać z precyzją nie większą niż dwa miejsca dziesiętne, współrzędne geograficzne należy podawać z precyzją nie większą niż pięć miejsc dziesiętnych.

  Ważne jest aby plik CSV zawierał obiekty o jednym rodzaju geometrii – system PIT uniemożliwia wczytanie plików zawierających jednocześnie punkty, linie, poligony. Należy również pamiętać o konieczności zastosowania cudzysłowów.

  W celu skrócenia tekstów będących atrybutami (cechami opisowymi obiektów) możliwe jest podawanie ich wartości nie w pełnym tekście, wziętym z dokumentu rozporządzenia, lecz zastąpienie ich krótkimi jedno – trzy znakowymi kodami z arkusza załączonego pliku Excel (Kody_atrybutow.xlsx). Podczas kodowania atrybutów dla obiektów należących do określonej kategorii (pola: „z_1_ii_3” i „z_1_iii_3” w plikach: punkt_xy.csv, punkt_wkt.csv, linia.csv), w polach „z_1_ii_4” i „z_1_iii_4” można jedynie podawać kody typów obiektów należących do tej kategorii. Pola „z_1_ii_7” i „z_1_iii_7” wypełnia się jedynie dla wierszy, w których w polu kategorii wprowadzono zapis „e” lub „kanał technologiczny”.

  W załączonych plikach CSV drugie ich wiersze są wierszami z przykładowymi polami dla jednego obiektu, po wykreowaniu na ich podstawie plików wprowadzanych do systemu PIT, należy pamiętać o usunięciu tych wierszy z plików wprowadzanych do systemu PIT.