Pomoc - Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji

UKE Serwisy

Ustawienia

Konto użytkownika

 • Informacje ogólne

  W dziale pomoc znajdują się szczegółowe informację jak korzystać z serwisów PIT (Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji) oraz PUE (Platforma Usług Elektronicznych).

  Dział pomoc został zbudowany tematycznie, znajdziesz w nim informację odnośnie sposobu założenia konta i logowania w serwisach, oraz zapoznasz się z instrukcjami, najczęściej zadawanymi pytaniami oraz filmami instruktażowymi.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

  Aby uzyskać dostęp do PIT, należy wykonać poniższe kroki:

  1. Rejestracja i zalogowanie

  Rejestracja i logowanie do Systemów UKE odbywa się za pośrednictwem stron PUE (https://pue.uke.gov.pl) lub PIT (https://pit.uke.gov.pl).

  Polecamy rejestrację z poziomu PUE, która umożliwia wypełnienie i złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”.

  2. Założenie konta podmiotu

  W celu poprawnego złożenia „Wniosku o dostęp do PIT” i dalszej pracy w Systemie PIT, należy utworzyć konto podmiotu (organizacji, firmy) oraz przypisać przedstawiciela.

  3. Złożenie „Wniosku o dostęp do PIT”

  Wniosek składa przedstawiciel podmiotu, działając w imieniu podmiotu. Poprawne złożenie wniosku potwierdza Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które wpłynie do skrzynki odbiorczej wnioskodawcy.

  4. Administrator Systemu PIT niezwłocznie nadaje uprawnienia na podstawie złożonego wniosku o dostęp do PIT.

  5. Po nadaniu uprawnień zgodnych z wnioskiem, użytkownik otrzyma informację e-mailem.

  6. Użytkownik loguje się do PIT (https://pit.uke.gov.pl), wybiera kontekst podmiotu i pracuje w systemie.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, logowania, zakładania konta podmiotu, zmiany kontekstu pracy, pracy z dokumentem na Platformie Usług Elektronicznych UKE znajdą Państwo na stronie https://pit.uke.gov.pl/pl-pl/pomoc/.

  Wszelkie pytania należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego.